S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr3Máme pre vás novinky ECO a BIO obaly na našej novej stránke    www.ECOOBALY.sk ...

ANKETA

Páči sa vám náš e-shop?

Áno 32% Nie 19% Záleží od produktu 27% Tak trochu 22%

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

 

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) :

 

 1. Základné ustanovenia
 2. Prevádzkovateľ e-shopu
 3. Spôsob objednávania
 4. Pravdivosť poskytnutých údajov a ochrana údajov
 5. Ceny
 6. Platobné podmienky
 7. Dodacie podmienky
 8. Práva a povinnosti zmluvných strán
 9. Poučenie o práve na vrátenie tovaru
 10. Storno objednávky
 11. Záručné lehoty a reklamačný poriadok
 12. Ochrana osobných údajov
 13. Alternatíve riešenie sporov
 14. Orgán dozoru
 15. Fakturačné údaje
 16. Záverečné ustanovenia

 

1. Základné ustanovenia

 

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi zákazníkom (kupujúcim) a prevádzkovateľom e-shopu. Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle prevádzkovateľa na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový zákazník je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred vykonaním nákupu. Zákazník svojím nákupom súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

2. Prevádzkovateľ e-shopu

 

Prevádzkovateľom e-shopu www.akka.sk je Norbert Beňo - AKKA TOP, Družstevná 10 A, 962 31 Sliač, Slovenská republika. IČO: 41195761, IČ DPH: SK1040320622, Prevádzkovateľ je platiteľom DPH. Zodpovedná osoba za e-shop je Norbert Beňo, e-mail: akka@akka.sk.

Okresný úrad Zvolen
Číslo živnostenského registra: 670-13068

 

3. Spôsob objednávania

 

Každý užívateľ môže objednávať tovar cez e-shop. V e-shope je potrebné uviesť potrebné položky ako napríklad Meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail. Objednávka prebieha spôsobom výberu produktov, určením fakturačnej a dodacej adresy (v prípade ak sú rozdielne) a výberom spôsobu platby a dodania. Prevádzkovateľ e-shopu zasiela užívateľom informácie o zmene stavu objednávky nasledujúce stavy:

 

Čaká na vybavenie – vašu objednávku sme prijali no vzhľadom k času podania nebola ešte nahodená do interného systému

Odoslaná - Vaša objednávka bola už expedovaná z nášho skladu na vašu dodaciu adresu.

 

Pravdivosť poskytnutých údajov a ochrana údajov

 

Všetky zúčastnené strany, t. j. prevádzkovateľ ale i zákazník sa zaväzujú, že pre tento e-shop poskytli pravdivé informácie o svojej firme alebo osobe. V prípade, že zúčastnená strana poskytla chybné či klamlivé informácie má právo druhá zúčastnená strana (prevádzkovateľ) právo na náhradu vzniknutej škody v plnej výške. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať informácie o zákazníkoch tretím stranám. Tieto informácie pokladá za predmet obchodného tajomstva okrem údajov potrebných na korektné doručenie tovaru.

5. Ceny

 

Prevádzkovateľ e-shopu je platiteľom DPH a všetky ceny sú vrátane 20 % DPH. Zoznam cien tovaru je uvedený pod každým tovarom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať ceny podľa zmien ceny od výrobcu.

V prípade už potvrdenia objednávky, prevádzkovateľ nemá právo meniť cenu potvrdenej objednávky.

6. Platobné podmienky

 

Zákazník môže využiť nasledovné spôsoby platby:

 

faktúra a dodací list – Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou), alebo ich dostane zákazník pri osobnom prebratí tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku distribútora a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.

dobierka – platí pre všetkých objednávateľov (dobierečné je účtované v cene prepravného)

 

7. Dodacie podmienky

 

Obvyklá dodacia lehota je do 5 pracovných dní. Pre dodávku tovaru využívame prostredníctvom Vami vybranej prepravnej spoločnosti, ktorú si zvolíte pri objednávke (tovar si je možné prevziať i osobne v sídle spoločnosti alebo dovozom zdarma na našej rozvozovej trase). Dodávka tovaru je po expedícií z nášho skladu doručená maximálne do 2 pracovných dní na Vami zadanú adresu. Faktúra a dodací list odovzdá prepravná služba zákazníkovi pri prebierke tovaru. Prepravca zodpovedá za poistenie zásielky v plnej cene podľa faktúry. Prevádzkovateľ môže zaslať zákazníkovi číslo prepravného balíka, a zákazník si pohyb môže skontrolovať. V prípade ak prevádzkovateľ nemá niektorú položku z nákupu skladom, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho s možnosťami dodávky na dvakrát prípadne spolu hľadajú iné riešenie čiastočnej dodávky.

 

Dopravné náklady sú nasledovné:

Hmotnosť           Cena

0,01 - 3 kg           3,90 €

3,01 - 5 kg           4,40 €

5,01 - 10 kg         4,80 €

10,1 - 20 kg         5,40 €

20,1 - 30 kg         6,20 €

30,1 - 50 kg         7,50 €

 

Ceny sú bez DPH

 

8. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Za zmluvné strany sa pokladajú v tomto e-shope prevádzkovateľ a zákazník.

 

Zákazník je povinný zaplatiť na základe zálohovej faktúry (faktúry) tovar v stanovenej lehote. Zákazník tiež musí pri preberaní tovaru od prepravcu prezrieť neporušenosť obalu, prípadne podať reklamáciu na poškodený tovar v opačnom prípade je povinný tovar prevziať. Pokiaľ tovar neprevezme má právo predávajúci účtovať si náklady vzniknuté s dodávkou tovaru (prepravné plus paušálne náhrady vo výške 7 €).

9. Poučenie o práve na vrátenie tovaru

 

Zákazník má v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14  dní bez udania dôvodu odo dňa prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti, platí len pri bežnom tovare, nevzťahuje sa na "zákazkový tovar".

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese akka@akka.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.  V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predajcovi, Norbert Beňo - AKKA top, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie, alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predajcom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný predajcovi,Norbert Beňo - AKKA top, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t. j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci, Norbert Beňo - AKKA top, si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať, alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t. j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým, znáša predávajúci.

Predávajúci, Norbert Beňo - AKKA top, sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu a dodanie však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar, alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

10. Storno objednávky

 

Objednávku je možné stornovať do 12 hodín od jej vytvorenia bez storno poplatku.

11. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

 

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súladu s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené jinak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
Záruka sa nevzťahuje na:
a) vady zapríčinené bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) neodbornou montážou
d) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode
Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií, Vás budeme čo najskôr informovať o stavu reklamácie.

12. Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ e-shopu zhromažďuje poskytnuté osobné údaje na základe ich dobrovoľného poskytnutia zákazníkom v nevyhnutnej miere pre korektné vybavenie objednávky a fakturáciu. Uchováva ich oddelené od iných dokumentov na servery a neposkytuje ich žiadnej tretej osobe okrem dopravnej spoločnosti pre spomínané korektné vybavenie objednávky. Prevádzkovateľ postupuje v zmysle zákon 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zákazník ma v zmysle spomínaného zákona právo nechať svoje údaje vymazať z databázy na základe zaslania mailu na uvedenú e-mailovú adresu v kontaktoch.

13.Alternatívne riešenie sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

14.Orgán dozoru

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69048/412 49 69
048/415 18 71048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

 

14. Fakturačné údaje:

Norbert Beňo - AKKA TOP

Družstevná 10 A

962 31 Sliač

IČO:41195761

DIČ: SK1040320622

 

15. Záverečné ustanovenia

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek,  pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to i bez súhlasu zákazníka. Prevádzkovateľ je povinný zaslať tovar a prináležiace dokumenty zákazníkovi v papierovej forme. Uvádzané fotky sú ilustračné. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu.

 

Tieto podmienky vstupujú do platnosti od 08. 06. 2020.

MjQ1Z